R. szk. 2017/2018

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego realizowanego przez Fundację Krajobrazy i LW

...

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole był realizowany jest ogólnopolski projekt grantowy

...

Do naszej szkoły uczęszcza wielu uzdolnionych uczniów. Niektórzy uzyskują wspaniałe wyniki w

...

Koniec roku szkolnego to czas podsumowania osiągnięć, jakie zdobyli uczniowie, którzy włożyli wiele

...