R. szk. 2018/2019

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie to od lat tradycja naszej szkoły. Młodzież gimnazjalna ma do wyboru konkurs: ortograficzny, polonistyczny, historyczny, z kilku języków obcych, chemiczny, fizyczny, matematyczny, biologiczny i geograficzny, zaś uczniowie szkoły podstawowej, w tym od września 2017r. – siódmoklasiści – konkursy: polonistyczny, matematyczny, języka angielskiego i historyczny.

Podczas zmagań na trzech etapach trzeba wykazać się ogromną wiedzą i umiejętnościami, wcześniej zaś nie lada pracowitością i zaangażowaniem, by zdobyć wymarzony tytuł laureata oraz przypadające z tego tytułu profity. Laureaci na poziomie gimnazjalnym są bowiem zwolnieni z części/zakresu  egzaminu gimnazjalnego, a  drzwi wymarzonych, najlepszych szkół średnich stoją przed nimi otworem.

Takim sukcesem w bieżącym roku szkolnym może poszczycić się uczeń klasy IIIC oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej, Szymon Czuba, który został laureatem wojewódzkiego etapu konkursu chemicznego, uzyskując 37 pkt. na 40 możliwych do zdobycia. Szymona do konkursu przygotowywała Pani Agnieszka Osowska, nauczycielka chemii z doświadczeniem w pracy z „olimpijczykami” (przed kilku laty jej uczeń został finalistą wojewódzkiego etapu konkursu chemicznego).

Zarówno Szymonowi, jak i Pani Agnieszce Osowskiej - serdecznie gratulujemy!

Uroczysta gala mająca na celu uhonorowanie laureatów konkursów odbyła się 24 maja 2018r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Laureaci otrzymali z rąk Lubelskiej Kurator Oświaty, Pani Teresy Misiuk listy gratulacyjne oraz upominki książkowe, zaś nauczyciele i dyrektorzy szkół -  podziękowania.