R. szk. 2017/2018

Dnia 25 kwietnia 2018r. o godz. 18.30 w sali 41 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej.

Łęczna dn. 16.04.2018r.

 Ogłoszenie

 Dnia 25 kwietnia 2018r. o godz. 18.30 w sali 41 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej.

 Porządek zebrania:

  1. Wybór przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej.
  2. Sprawy bieżące.

 Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Judin - Bojarczuk