Google Classroom

Oddziały przedszkolne
Logowanie

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Odkrywaj książki...


Szkoły w Parafii - artykuł w EMAUS

Szkoła Podstawowa nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej
Szkoła Podstawowa nr 4 ma już swoją 15-letnią historię. I choć od bieżącego roku szkolnego funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2 z Klasami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi, to nadal realizuje swój program wychowawczy oparty na wartościach.


Z kart historii

Pomysł powstania szkoły zrodził się w maju 1990 r. i wtedy powstała grupa inicjatywna, która powołała Fundację na Rzecz Budowy Szkoły, a następnie Komitet Budowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. W marcu 1993 r. rozpoczęły się prace budowlane. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1993/1994 miała miejsce w sali gimnastycznej SP nr 3 przy ul. Bogdanowicza. Drugiego września zajęcia lekcyjne rozpoczęły się już w nowym budynku w segmencie A. Oficjalne przekazanie i poświęcenie szkoły miało miejsce 9 października 1993 r. i dzień ten ogłoszono świętem szkoły. Okazały budynek szkoły rósł bardzo szybko – w następnych latach przybywały kolejne jego segmenty.

Wielki wkład w budowę obiektu i rozwój placówki wniosła ówczesna kadra kierownicza. Pierwszym dyrektorem szkoły była Grażyna Bednarska, która pełniła tę funkcje do 2001 r., a następnie do 2008 r. – Elżbieta Kucharczyk. Stanowisko wicedyrektorów w tym czasie sprawowali: Jadwiga Jadwiżuk, Ewa Nieściur i Bożena Grzesiuk. Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Łęcznej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 4 z Klasami Integracyjnymi im. Jana Pawła II jest Sławomir Winiarski a wicedyrektorami są: Krystyna Matuszewska, Bożena Grzesiuk oraz Anna Górecka.

Od początku istnienia szkoły ważną rolę w rozwoju placówki pełnili rodzice, którzy z wielką troską i zaangażowaniem włączali się, początkowo w budowę i wyposażenie szkoły, a dziś biorą czynny udział we wszystkich jej przedsięwzięciach.

Uczniowie i integracja


Wraz z budynkiem rosła też liczba uczniów i pracowników szkoły. W pierwszym roku istnienia szkoły uczyło się 829 uczniów w klasach I - VI. Corocznie liczba ta wzrastała, aż do roku szkolnego 1998/1999, kiedy szkoła liczyła 1662 wychowanków. W roku szkolnym 1997/1998 powstała pierwsza klasa integracyjna. Umożliwiło to uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyrównywanie szans w oparciu o różnorodne metody wspomagające stosowane przez pedagogów. Obecnie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością uczą się razem z rówieśnikami w pięciu klasach integracyjnych. Funkcjonowanie klas integracyjnych wspiera, działające od 2002 r., Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans.

Poszerzeniem oferty szkoły są funkcjonujące od roku szkolnego 1998/1999 klasy sportowe.

Uczniowie szkoły są wrażliwi, odpowiedzialni i ambitni, czego wyrazem są osiągane przez nich sukcesy w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach. W I semestrze bieżącego roku szkolnego 15% uczniów klas IV – VI to osoby wyróżniające się w nauce ze średnią powyżej 4,75.

Najważniejszym dorobkiem szkoły są jej absolwenci. Do tej pory Szkołę Podstawową nr 4 w Łęcznej ukończyło 2740 absolwentów.

Priorytety wychowawcze

Wychowanie w oparciu o program Ku wartościom obowiązujący w szkole zakłada, że zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest budowanie prawdziwego systemu wartości osobowych i społecznych, pokazywanie dobra i zła, wspomaganie ucznia w dokonywaniu właściwych wyborów.

Jak podkreśla Jan Paweł II – patron szkoły: Tylko dzięki prawdziwym wartościom człowiek może stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę. (Encyklika Fides et ratio).

Ważnym zadaniem szkoły jest realizacja działań profilaktycznych. Placówka może poszczycić się tym, że od samego początku systematycznie realizowane są tu programy wychowawczo - profilaktyczne: Spójrz inaczej i Spójrz inaczej na agresję, programy autorskie, lekcje wychowawcze i inne akcje, które swoim zasięgiem obejmują środowisko szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Orędzie Patrona

Uwieńczeniem działań nad nadaniem szkole imienia Papieża Jana Pawła II była uroczystość przekazania społeczności szkolnej sztandaru. Miała ona miejsce w dniu 18 maja 2001 r. w rocznicę urodzin Patrona. Od tego historycznego wydarzenia szkoła obchodzi swoje święto 18 maja. Z tej okazji corocznie organizowane są konkursy o Janie Pawle II o zasięgu wojewódzkim w różnych kategoriach: wiedzy, poezji, recytacji, plastyki, fotografii i informatyki. W ramach przynależności do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, co roku w październiku, z okazji Dnia Papieskiego uczniowie pod opieką nauczycieli kwestują na ulicach miasta. Włączając się w akcję Dzieło Nowego Tysiąclecia, zbierają pieniądze z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezasobnych rodzin. Od sześciu lat przedstawiciele szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Realizując orędzie Patrona społeczność szkolna uczestniczy w uroczystych mszach św., uczniowie biorą udział w konkursach papieskich organizowanych przez zaprzyjaźnione szkoły, dbają o ogród integracyjny, a w nim rosnący dąb – symbol zakorzenienia w nauce Jana Pawła II.

Wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka jest widoczna w prowadzonej od kilku lat Adopcji serca, owocem której jest wspieranie edukacji dziewczynki z Ruandy.

Izba Tradycji Szkoły

Podejmując ciągle nowe wyzwania, dyrekcja, nauczyciele oraz rada rodziców w bieżącym roku szkolnym mają zamiar otworzyć i zagospodarować Izbę Tradycji Szkoły. W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc w gromadzeniu pamiątek związanych z Papieżem Janem Pawłem II, a także 15-letnią historią naszej placówki.

Oprac. Marzena Winiarska, Teresa OkońPowyższy artykuł ukazał się w  kwartalniku  "EMAUS" nr 69 styczeń-marzec 2009 wydawanym przez Radę Duszparsterską Parafii św. Barbary w Łęcznej


Język...

Obiady szkolne
LUTY 2018
uczeń - 39zł
pracownik - 94,25zł
Programy
Bierzemy udział
w ogólnopolskich programach.

V edycji programu.


Nasze sukcesyKrajowy Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie


Tytuł Szkoły
Przyjaznej Dziecku z Cukrzycą
Ciekawe strony
Znajdź nas
BIP szkoły
Projekt: Witold Muszynski - www