Podsumowanie powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego
Dodane przez wmuszynski dnia 05.12.2017 23:32
dyplom
W roku szkolnym 2016/17 szkoła podstawowa uczestniczyła w VII edycji powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Podsumowanie i ogłoszenie wyników miało miejsce 1 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Wcześniej, bo w czerwcu 2017, komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli starostwa oraz sanepidu odwiedziła naszą szkołę,  dokonując oceny działań w zakresie ekologii i zdrowia  w oparciu o regulamin i  punktację ustaloną przez organizatorów alertu.

Treść rozszerzona

W roku szkolnym 2016/17 szkoła podstawowa uczestniczyła w VII edycji powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Podsumowanie i ogłoszenie wyników miało miejsce 1 grudnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Wcześniej, bo w czerwcu 2017, komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli starostwa oraz sanepidu odwiedziła naszą szkołę,  dokonując oceny działań w zakresie ekologii i zdrowia  w oparciu o regulamin i  punktację ustaloną przez organizatorów alertu. Sporządzenie protokołu wiązało się z dokładną analizą dokumentacji, sprawozdań, rozmów z nauczycielami-koordynatorami przedsięwzięcia.  Dla potrzeb jasnego i czytelnego przekazu o całorocznej pracy społeczności szkolnej przygotowano, podobnie jak w latach poprzednich, Kronikę Alertu. Bogaty zbiór fotograficzno-opisowy tworzący kronikę podlegał ocenie w  „Konkursie Kronik” równoległym z oceną zadań alertowych.
W ostatecznej kwalifikacji wśród 12 szkół podstawowych powiatu łęczyńskiego zajęliśmy  drugie miejsce, co uważamy za znaczący sukces i potwierdzenie bogatej różnorodności zadań.
Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom.
Koordynatorzy: Beata Słomka, Henryka Wrońska

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowej w Łęcznej - link...