Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
mgr Marzena Stolarz Zakrzewska