Ramowy rozkład dnia

w oddziałach przedszkolnych

od godz. 630 – 1700 obejmuje:

 • Zabawy dowolne;
 • Zabawy ruchowe;
 • Zabawy swobodne integrujące grupę;
 • Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkami;
 • Zajęcia kierowane wspierające rozwój dziecka;
 • Czynności samoobsługowe wdrażające dzieci do samodzielności;
 • Język angielski;
 • Rytmika;
 • Religia;
 • Czas przeznaczony na odpoczynek;
 • Czas przeznaczony na tworzenie sytuacji edukacyjnej rozwijającej indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.

 

Uwaga!

Nauczyciele poszczególnych grup przedszkolnych ustalają szczegółowy rozkład dnia dla swoich grup.

 

Do pobrania: