INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

Stawka dzienna pełnego wyżywienia dla ucznia wynosi – 5,00 zł  

Koszt całego abonamentu wyliczony zostanie na podstawie listy obecności ucznia.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ

w nieprzekraczalnym  terminie do 10 każdego miesiąca
na konto szkoły: 

35 1020 3206 0000 8202 0091 2220

 

wyliczone indywidualne należności do wpłat będą wydawane u wychowawców klas zerowych od 01.10.2018r.

UWAGA !!!

W RAZIE BRAKU WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI KARNE
PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINOWYCH WPŁAT