Wychowawcy: mgr Beata Słomka, mgr Wioletta Wójtowicz

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Winiarska

Rytmika – mgr Renata Panas

Religia – mgr Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Agata Jankowska