Wychowawcy: Małgorzata Machel, Wioletta Jakubaszek

Nauczyciel języka angielskiego – Małgorzata Winiarska

Rytmika – Renata Panas

Religia – Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Agata Jankowska