Wychowawcy: mgr Magda Wójcik, mgr Małgorzata Kościarz

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Winiarska

Rytmika – mgr Renata Panas

Religia – mgr Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Karolina Huszaluk