Wychowawcy: Wioletta Kuśpit, Małgorzata Kościarz

Nauczyciel języka angielskiego – Małgorzata Winiarska

Rytmika – Renata Panas

Religia – Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Weronika Rabczewska

Kopia P9080520 (3)