Wychowawcy: mgr Małgorzata Makara, mgr Agnieszka Bedynek-Borys

Nauczyciel języka angielskiego – mgr Małgorzata Winiarska

Rytmika – mgr Renata Panas

Religia – mgr Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Marta Jaczyńska