Wychowawcy: Marzena Florek, Katarzyna Maziarczyk

Nauczyciel języka angielskiego – Małgorzata Winiarska

Rytmika – Renata Panas

Religia – Małgorzata Gajowiak

Pomoc – Aneta Zakaszewska