Wydarzenia w szkole

Następna okazja okazania uczuć dopiero za rok.

Opr. A. Gruszczyńska.