Wydarzenia w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 6 lat na rok szkolny 2018/2019 w terminie: od 1 do 30 marca 2018r.  Zapisy będą prowadzone  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

- Prawo oświatowe i wniosku o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego.

INFORMACJA DLA GRUP  POWYŻEJ  5  GODZIN:

Szkoła  prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym to - 5,00 zł dzienna stawka wyżywienia (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

 INFORMACJA DLA GRUP  5- GODZINNYCH:

  • Dzieci 6 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 6 letnich,
  • Brak wymaganej liczby dzieci w danej szkole, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy szkołami.

Wniosek i oświadczenia  dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 Szkoła  nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


Do pobrania:

- wniosek

- oświadczenie