Wydarzenia w szkole

W dniu 27 września o godzinie 12:00 w sali 128 odbędą się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i III gimnazjum. Prezentacje kandydatów umieszczone są na tablicy obok sali 27.

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 19 września 2018r. (środa). Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!

Informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na „Ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych Gminy Łęczna".

Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III  naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt jest odpowiedzią̨ na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.