Start
images/newsy/sp4/slajd/slider-szkola1c.png
Informacja dotycząca wykupu obiadów
na miesiąc KWIECIEŃ 2018r.
  • Koszt abonamentu obiadowego dla ucznia wynosi - 45,00zł
  • Koszt abonamentu obiadowego dla nauczyciela wynosi - 108,75 zł
 
OPŁATY  ZA ABONAMENT OBIADOWY NALEŻY DOKONYWAĆ
TYLKO W FORMIE PRZELEWU NA WSKAZANE PONIŻEJ KONTO BANKOWE:
35 1020 3206 0000 8202 0091 2220


Opłaty można wnosić wyłącznie w pierwszych czterech dniach roboczych danego miesiąca w  nieprzekraczalnym  terminie: od 01.04.2018r. do 06.04.2018r.

  1. Opłaty dokonywane w ostatnich dniach miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy będą zwracane na konto wpłacającego.
  2. Nie można dokonywać wpłat według własnych wyliczeń.
  3. Cena abonamentu będzie podawana do wiadomości w pierwszych dniach danego miesiąca.
  4. Wysokość wpłaty za obiady powinna być zgodna z kwotą podaną w ogłoszeniu.


Dyspozycja przelewu bankowego powinna zawierać następujące dane:

  • konto bankowe szkoły
  • nazwa szkoły
  • kwota
  • imię i nazwisko ucznia, klasa (przy klasie proszę umieścić SP dla Szkoły Podstawowej lub Gim. dla Oddziałów Gimnazjum)

 

Karty obiadowe będą wydawane u intendenta szkoły na podstawie dowodów bankowych (nie dotyczy wpłat w formie elektronicznej)
w dniach od 01.04.2018r. do 06.04.2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00


W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest możliwość odebrania obiadu na wynos, za okazaniem karty obiadowej.

 
UWAGA!!!

W PRZYPADKU BRAKU KARTY OBIADOWEJ NIE BĘDĄ WYDAWANE OBIADY
 

OFFICE 365

ODKRYJ KSIĄŻKI

MEN

KURATORIUM

CLASSROOM

E-DZIENNIK

REALIZUJEMY PROGRAMY

Program „Aktywna Tablica
TIK w pracy z uczniem.
Projekt Erasmus+
„Już dziś zaplanuj swój sukces”
Mistrzowie Kodowania
Nauka programowania.
Program SuperKoderzy
Robotyka i programowanie.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NASZE SUKCESY

Szkoła Promująca Zdrowie
Krajowy Certyfikat
Szkoła Odkrywców Talentów
Tytuł Ministerstwa Edukacji Narodowej.